U bent niet ingelogd - geen menu!

Nieuwe uploads


Verkleinwoorden -pje + -etje

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / morfologie]
Downloads (2)

Zeedieren spel: Wie kan de meeste vissen verzamelen? Stop alle kaartjes in een zakje. Cliënt en therapeut trekken om de beurt een kaartje en benoemen het verkleinwoord. Vis: hou het kaartje bij. Haai: stop al je verzamelde (vis-)kaartjes terug in het zakje. Zeester: steel een (vis-)kaartje van de andere persoon.

Woorden met een 'c' die klinkt als 's'

Preview
[Dysorthografie / overige]
Downloads (1)

Leuke oefeningen om woorden geschreven met een 'c' die klinkt als 's' in te oefenen. Let op! Er zijn ook enkele addertjes onder het gras, woorden die wél met een 's' geschreven worden, zoals 'sinaasappel'. Veel plezier ermee!

Korte en lange klank (e/ee)

Preview
[Algemeen / ]
Downloads (0)

Korte en lange klank (e/ee)

Leeg monopolybord

Preview
[Sjablonen spelletjes / ]
Downloads (0)

Leeg monopolybord

spel kaakval /aa/

Preview
[Articulatiestoornissen / Motorische vooroefeningen]
Downloads (0)

Spelregels: je trekt om de beurt een kaartje met 1,2,3,4 bananen op. Je zegt het woord /banaan/ evenveel keer als op het kaartje staat en zet dan evenveel stapjes vooruit. Bij elk stapje zeg je /hap/. Als je op een aap komt, zeg je /aap/. Wie het eerste bij het einde is, heeft gewonnen.

Woordenschat voeding

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / semantiek]
Downloads (0)

Foto's om de woordenschat van voeding aan te leren.

meervoud op -s

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / morfologie]
Downloads (0)

Aanbrengen van meervouden op -s. Het woordbeeld staat erbij ter visuele ondersteuning.

meervoud op -en domino

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / morfologie]
Downloads (0)

Verder inoefenen van meervoud op -en a.d.h.v. een dominospel

meervoud op -en

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / morfologie]
Downloads (0)

Aanbrengen van meervoud op -en bij eenlettergrepige woorden. Het woordbeeld staat erbij ter visuele ondersteuning.

meervoud op -en verbinden

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / morfologie]
Downloads (0)

Hiermee kan je het begrip en productie van de meervouden oefenen

Bordspel halloween

Preview
[Sjablonen spelletjes / ]
Downloads (1)

Bordspel rond het thema Halloween. Te gebruiken voor verschillende Therapieën.

ei of ij

Preview
[Dyslexie / AVI Start]
Downloads (1)

oefening op ei-ij

Moeilijke verbindingen

Preview
[Dyslexie / AVI M4]
Downloads (4)

Je probeert 4 op een rij te halen door de woorden steeds juist te lezen. Elke kleur staat voor een moeilijke medeklinkerverbinding. Wie eerst 4 op een rij haalt, heeft het spel gewonnen. Je kan deze kaart eveneens gebruiken om wisselrijtjes te lezen.

Lezen: b/d verwarringen

Preview
[Dyslexie / AVI E3]
Downloads (0)

Je probeert het volledige kwartet te vormen door steeds alle woorden te lezen en de woorden die je nog niet hebt te vragen aan de medespelers.

Prinsessenspel + en - tot 100

Preview
[Dyscalculie / bewerkingen hoofdrekenen]
Downloads (1)

Verzamel als eerste de 7 verschillende prinsessen. optellen en aftrekken tot 100, MB en ZB door elkaar. Je kan het spelletje ook afzonderlijk gebruiken met enkel optellen of enkel aftrekken.

schema verenkelen verdubbelen

Preview
[Algemeen / ]
Downloads (1)

spelling: eenvoudig schema om regel van verenkelen en verdubbelen in te oefenen

Splitsen van 5 tot 10

Preview
[Dyscalculie / bewerkingen hoofdrekenen]
Downloads (1)

Splitsingen van 5 tot 10 met getalbeelden. Bestaand sjabloon aangepast.

woordenschat herfst

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / semantiek]
Downloads (2)

woordenschat thema herfst

Het grote RRR spel

Preview
[Articulatiestoornissen / Apico-alveolairen]
Downloads (2)

Automatisatie tongpunt /r/

Zinsontleding eenvoudig

Preview
[Algemeen / ]
Downloads (1)

In deze oefening gaan de kinderen op zoek naar de ja-/neevraag en zoeken ze het onderwerp en de persoonsvorm.

Schema werkwoordspelling - verledenn tijd.

Preview
[Algemeen / ]
Downloads (0)

Dit schema helpt bij het vervoegen van werkwoorden in de verleden tijd.

Dictee - verschillende spellingsregels

Preview
[Dysorthografie / overige]
Downloads (0)

Dictee - verschillende spellingsregels : -d/-t , ng/nk, ...

Spelbord kopstukjes

Preview
[Algemeen / ]
Downloads (0)

Spelbord om het lezen van woorden met kopstukjes in te oefenen.

Memory tweelettergrepige woorden

Preview
[Algemeen / ]
Downloads (0)

Memoryspel om het lezen van tweelettergrepige woorden in te oefenen.

hulpmiddel helft-dubbel

Preview
[Dyscalculie / overige]
Downloads (2)

Schema "helft-dubbel"

inoefenen woordpakketten

Preview
[Dysorthografie / overige]
Downloads (1)

Hoe oefen ik woordpakketten in? In deze bundel staan tal van mogelijkheden beschreven. Veel plezier!

ganzenbord TE+E, TE-E met brug tot 100

Preview
[Dyscalculie / bewerkingen hoofdrekenen]
Downloads (2)

ganzenbord TE+E, TE-E met brug tot 100

omzettabel inhoudsmaten

Preview
[Dyscalculie / meten en metend rekenen]
Downloads (0)

omzettabel inhoudsmaten

De helft en het dubbel (tot 100)

Preview
[Dyscalculie / getallenkennis]
Downloads (0)

De helft en het dubbel in verschillende vormen. (de helft van.../... is de helft van).

Verbuiging werkwoord 'zijn' + WS gevoelens

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / overige]
Downloads (2)

Bordspel om de woordenschat rond gevoelens te oefenen en om de verbuiging van het werkwoord 'zijn' te oefenen.

Populair


Bundel verdubbelen en verenkelen
Downloads (1159)
[Dysorthografie/verenkelen/verdubbelen]

Linguïstische oefenbundel voor volwassenen
Downloads (920)
[Afasie/]

Oefenbundel dysartrie
Downloads (764)
[Dysartrie/]

Oefeningenbundel eu/ui
Downloads (624)
[Dysorthografie/tweeklanken]

oefeningen werkwoordspelling
Downloads (428)
[Dysorthografie/werkwoorden]

Een beetje statistiek.

Totaal geregistreerde gebruikers: 7726, waarvan 5 nu online, met nog 64 onbekende gasten. Welkom!