U bent niet ingelogd - geen menu!

Nieuwe uploads


Uitspraak ng en nk voor NT2

Preview
[Algemeen / ]
Downloads (0)

Uitspraak ng en nk voor NT2

Oefenen uitspraak sch voor NT2

Preview
[Algemeen / ]
Downloads (0)

Uitspraak sch voor NT2

Auditieve discriminatie u-uu-oe leerling

Preview
[Articulatiestoornissen / Overige]
Downloads (0)

Auditieve discriminatie voor NT2

Triple 3

Preview
[Algemeen / ]
Downloads (0)

Dit sjabloon is breed inzetbaar: lezen - rekenen - schrijven - ... De spelregels bevinden zich in het document.

Blad steen schaar

Preview
[Dysorthografie / verlengingsregel]
Downloads (3)

Via dit spel kan je de verlengingsregel spelenderwijs inoefenen. Het vergt een combinatie van geluk en sterk spelen.

Nachtwacht open en gesloten lettergrepen

[Dyslexie / AVI M4]
Downloads (0)

Een spelletje van de Nachtwacht.

Boomgaardspel open en gesloten lettergrepen

[Dyslexie / AVI M4]
Downloads (1)

Een spelletje om woorden met open en gesloten lettergrepen extra te oefenen.

Woordenschat: wat kan er allemaal in een doktersta

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / semantiek]
Downloads (1)

Woordenschat: wat kan er allemaal in een dokterstas zitten?

creatief schrijven: tekstballonnen invullen

Preview
[Begrijpend lezen / Tekstniveau]
Downloads (2)

Laat de kinderen naar de prentjes kijken, het verhaal vertellen en nadien zelf de tekstballonnen invullen. Kan voor verschillende doelen ingezet worden: Begrijpen van een reeks opeenvolgende prenten, eigen fantasie (binnen de juiste context) inzetten, zinnen mondeling kunnen vormen, zinnen kunnen neerschrijven met of zonder spellingfouten,...

Onthoudblad -cht of -gt

Preview
[Dysorthografie / ch/g/sch]
Downloads (0)

Onthoudblad -cht of -gt

verenkelen en verdubbelen woordniveau

Preview
[Dysorthografie / verenkelen/verdubbelen]
Downloads (1)

Wie heeft op het einde van het spel de minste gaatjes in zijn gebit?

De helft van, het dubbele van

Preview
[Dyscalculie / bewerkingen hoofdrekenen]
Downloads (1)

De helft van ... Het dubbele van ...

Kommagetallen

Preview
[Dyscalculie / bewerkingen hoofdrekenen]
Downloads (0)

TD D H T E , t h d td

Bingo maaltafels

Preview
[Dyscalculie / bewerkingen hoofdrekenen]
Downloads (0)

Neem alle kaarten t.e.m. 10 uit een kaartenspel. Trek telkens 2 kaarten die je met elkaar moet vermenigvuldigen. Als je de juiste uitkomst op je bingoblad hebt, mag je het vakje kleuren. De eerste die alle vakjes gekleurd heeft, is gewonnen.

Minimale paren initiaal/mediaal

Preview
[Dysartrie / ]
Downloads (0)

Minimale paren d/l, l/n

Zinnen met 1 woord verschillend (hoortraining)

Preview
[Gehoorstoornissen / ]
Downloads (0)

Telkens paren van twee zinnen met stijgende lengte, waarin de zinnen gelijk zijn elkaar, behalve 1 woord (fonetisch gelijkaardig/minimale paren). Voor mensen met een centrale en perifere auditieve stoornis

optellen tot 20 met brug

Preview
[Dyscalculie / bewerkingen hoofdrekenen]
Downloads (0)

Het kind lost de sommen op en plakt zo op het model om een kleed te maken.

Letterpuzzel

Preview
[Dyslexie / Overige]
Downloads (0)

Via beschrijvingen/opdrachten plaatst het kind de desbetreffende letter in het juiste vakje. Als alle letter correct zijn ingevuld, kan het kind een zin lezen.

Ladderspel: Tweeklanken, uu, ie en oe.

Preview
[Dyslexie / Overige]
Downloads (2)

De woorden dienen correct gelezen te worden om de indringer te vinden. Bij vakjes met een ladder, moet het kind alle woorden correct lezen om naar boven te gaan. Blauwe bol: Kind/logo leest de reeks en zoekt zelf de indringer. Groene bol: Kind/logo leest de reeks voor en ander identificeert auditief de indringer.

klanken

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / overige]
Downloads (1)

korte klanken - lange klanken

spelbord blij

Preview
[Stotteren / ]
Downloads (1)

Spelbord : leren over 'blij' Op elke emoticon geeft het kind, de ouder of de therapeut een voorbeeld. Wanneer is het kind blij? Wanneer is het kind héél blij? Wanneer is het kind niet blij? De professor geeft wat meer uitleg over blij. bv. Iedereen is soms blij. Niet iedereen wordt (even) blij van hetzelfde en dat is okee. ...

minimaal woordpaar: snuiten - sluiten

[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / auditieve vaardigheden]
Downloads (0)

Welk woord hoor je? Heb je 10 x goed gedaan, dan verdien je een snoepje.

spelbord snikken - snuiten

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / fonologie clusterreductie]
Downloads (0)

Spel: sn: snuiten - snikken 2 spelers hebben elk 12 fiches. De bedoeling is om als eerste je 12 fiches op een vakje van jouw woord in het midden te leggen. Elke speler zet een pion op een wit vakje om te beginnen. Je gooit met de dobbelsteen. Het woord waar je opkomt wordt door het kind gezegd. De speler van de betreffende kleur mag een fiche leggen.

memory voltooide deelwoorden/ werkwoorden

Preview
[Taalstoornissen / Fonologische stoornissen / morfologie]
Downloads (0)

memory om voltooide deelwoorden in te oefenen. Kan ook gebruik worden om werkwoorden in te oefenen.

Woordvinding hoogfrequente woorden

Preview
[Afasie / ]
Downloads (3)

/

woorden i als ie lezen

Preview
[Dyslexie / AVI E4]
Downloads (0)

/

taalproductieoefeningen algemeen

Preview
[Afasie / ]
Downloads (1)

/

Semi automatische taal tegenstellingen

Preview
[Afasie / ]
Downloads (1)

/

S initiaal syllabeniveau

Preview
[Articulatiestoornissen / Apico-alveolairen]
Downloads (2)

/

oefbundel finale d/t

Preview
[Dysorthografie / verlengingsregel]
Downloads (1)

/

Populair


Bundel verdubbelen en verenkelen
Downloads (901)
[Dysorthografie/verenkelen/verdubbelen]

Linguïstische oefenbundel voor volwassenen
Downloads (672)
[Afasie/]

Oefenbundel dysartrie
Downloads (576)
[Dysartrie/]

Oefeningenbundel eu/ui
Downloads (497)
[Dysorthografie/tweeklanken]

oefeningen werkwoordspelling
Downloads (281)
[Dysorthografie/werkwoorden]

Een beetje statistiek.

Totaal geregistreerde gebruikers: 6207, waarvan 4 nu online, met nog 26 onbekende gasten. Welkom!
Materiaal uploads: 6275 (18 laatste 24u), downloads 73024. Materiaal waarderingen: 1054